top of page

ייעוץ תזונתי

תוכנית הזנה שמתאימה בדיוק לסוס שלך

ייעוץ תזונתי

ייעוץ מקצועי בהזנת סוסים להתאמת המנה היומית לדרישות התזונתיות של הסוס תזונה מאוזנת מותאמת אישית תורמת לביצועים, לבריאות ולרווחת הסוס, וחוסכת בעלויות הגידול הכלליות. השירות ניתן כייעוץ והמלצות הנסמכות על מדדים מוכרים, מחקרים מדעיים עדכניים, הערכות וממצאי מעבדה לדגימות מזון. מטרות הייעוץ: - שמירה על מצב גופני מיטבי - תזונה תומכת לבעיות רפואיות - הפחתת סיכון להפרעות במערכת העיכול והפרעות מטבוליות - תמיכה לביצועים אתלטיים אופטימליים - צמצום פחת והתייעלות בממשק והזנה

bottom of page