top of page

זמין אונליין

שיחת ייעוץ לתוכנית תזונתית

ייעוץ מקצועי בהזנת סוסים - שיחת ייעוץ מרחוק כולל תוכנית תזונתית לסוס יחיד

  • 1 שע 30 דקות
  • 500 שקלים חדשים
  • בשיחת טלפון או בפגישת וידאו

תיאור השירות

שיחת ייעוץ מרחוק באורך כשעה וחצי המתבצעת בתיאום מראש וכוללת אבחון וייעוץ פרטני לגבי ממשק והזנת סוסים לכדי הפקת תוכנית תזונתית. הייעוץ כולל איסוף מידע מסודר בטרם השיחה ובמהלכה, כולל היסטוריה רפואית והתנהגותית, תוכנית ההזנה הנוכחית, תיאור הממשק באורווה, תמונות עדכניות וכל מידע רלוונטי נוסף. הייעוץ מרחוק מתבצע בשיתוף מלא עם הוטרינר המטפל. לאחר השיחה יישלח סיכום ייעוץ מפורט כולל תוכנית תזונתית, כולל הפניה לבדיקות והמשך בירור וטרינרי במידת הצורך. תוכניות תזונתיות מותאמות באופן אישי לסוס, תוך התייחסות לדרישות התזונתיות, היסטוריה רפואית, והן תנאי הממשק הזמינים, תחשיב כלכלי להבטחת היכולת לעמוד בתוכנית לאורך זמן ובשיתוף מלא עם כלל הצוות המטפל. כולל הפרדה לתוכנית שיקומית, טיפולית, תחזוקה בשגרה, תוכנית ספורט לאימונים ואף תוכנית לתקופת היריון והנקה לפי הצורך. *במקרים מורכבים ייתכן ותהיה חובת ביקור ייעוץ באורווה או ביקור וטרינר בטרם מתן המלצות


פרטי איש הקשר

00972-545-918338

shirley@equida.org.il

Nof Tavor St, Kfar Kisch, Israel


bottom of page