top of page

וובינר עם יוגי שארפ: פרזול מול יחפנות

פרזול מול יחפנות - זאת השאלה!
הנכם מוזמנים להרצאת וובינר ייחודית עם המפרזל המוביל יוגי שארפ, העוסק בשיטות מבוססות מדע, מדען, חוקר, ומרצה מעורר השראה. ההרצאה תעסוק בדיון הסוער בעולם הסוסים סביב היחפנות (טילוף ללא פרזול) אל מול פרזול סוסים, כשמדובר בדיון מורכב הנמשך כבר עשרות שנים ברחבי העולם.

וובינר עם יוגי שארפ: פרזול מול יחפנות
bottom of page