top of page

סדנה בהתאמת ממשק והזנה לפי עונות השנה

בהזנת סוסים אנחנו נוטים לפחד משינויים, אך שינויים הדרגתיים הם חלק הכרחי מהתאמת התזונה לגורמים שונים, וביניהם עונות השנה. בהרצאה נבין איך להתאים את הממשק והתזונה של הסוס למזג האוויר ולסביבה בצורה מודעת ובטוחה.

סדנה בהתאמת ממשק והזנה לפי עונות השנה
bottom of page