top of page

על חיות ורגשות - וובינר עם מיקלה בן טובים

מתוך הבנת עקרונות בסיסיים ממדעי המוח והתהליכים הפיזיולוגיים הקשורים ברגשות של בעלי חיים יונקים בכלל וסוסים בפרט, נוכל להבין טוב יותר את המוטיבציה המשפיעה על ההתנהגות שלהם, כמו גם אופן התקשורת שלהם והאישיות האינדבידואלית. כאשר כל אלו תורמים לבניית הקשר בין האדם לסוס ויצירת אמון הדדי

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים
על חיות ורגשות - וובינר עם מיקלה בן טובים
על חיות ורגשות - וובינר עם מיקלה בן טובים

זמן ומיקום

06 במרץ 2023, 20:00

וובינר מקוון

אודות האירוע

הבנת רגשות החיה חשובה מאוד לכל אדם שקשר את חייו לבעל חיים, בעזרת הבנת המערכות הריגשיות שמשותפות לנו ולכל שאר היונקים תוכלו לפתח מערכת יחסים טובה יותר עם בעלי חיים שבטיפולכם. תוכלו להבין מניעים להתנהגות וכיצד חוויות רגשיות משפיעות על רווחת החיה אך לא רק

דרך לימוד על רגשות בעלי החיים אנו לומדים שיעורים חשובים שניתן ללמוד מהם על החיים, על אחרים ועל עצמנו.

מתוך הבנת עקרונות בסיסיים ממדעי המוח והתהליכים הפיזיולוגיים הקשורים ברגשות של בעלי חיים יונקים בכלל וסוסים בפרט, נוכל להבין טוב יותר את המוטיבציה המשפיעה על ההתנהגות שלהם, כמו גם אופן התקשורת שלהם והאישיות האינדבידואלית. כאשר כל אלו תורמים לבניית הקשר בין האדם לסוס, יצירת אמון הדדי ושיפור האינטראקציה שלנו עם הסוסים מהקרקע וברכיבה.

בסדרת ההרצאות נלמד על בניית המקור הפיזיולוגי לרגש, על קשרים המבוססים על אמון הדדי ואמפתיה, התנהגויות חברתיות, ועל כישורי ההתבוננות וההקשבה הדרושים מאיתנו בכדי לשנות דפוסי מחשבה ישנים ולפתח דרכים חדשות ויצירתיות לפגוש אתגרים יחד עם בעלי החיים שלנו.

כשאנחנו יוצרים ומכירים בהצלחות הקטנות ומתרגלים תקשורת מקרבת עם בעלי חיים, אנחנו יכולים להניע אותם מתוך תקשורת מבוססת חיזוקים, לעודד תחושת מסוגלות ובחירה בשיתוף פעולה לכדי הנאה הדדית ותהליך למידה אפקטיבית.

תקשורת מקרבת עם סוסים היא כלי אפקטיבי שניתן לשלב בכל אינטראקציה עם סוסים וחמורים, בין אם באורווה, בעבודת קרקע, ברכיבה, או בספורט.

ככל שמערכת היחסים שלנו עם הסוס חזקה יותר, ומבוססת על תקשורת ברורה, אמון, כך גם הסוסים שלנו יהיו רגועים ושמחים יותר בחייהם. לכדי רווחה טובה יותר והפחתת התנהגויות בלתי רצויות.

אודות המרצה

מיקלה בן טובים היא מאמנת התנהגותית לבעלי חיים והאנשים שבחייהם, בעלת חוות מיקלינה, מרצה לתקשורת מקרבת בין אדם לחיה, ועוסקת באימון בעלי חיים על בסיס עקרונות מדעי ההתנהגות בדגש על חיזוקים חיוביים (חיזוק בהוספה). מיקלה פועלת לשיפור רווחת בעלי החיים דרך העשרת הידע בנושא אימון בעלי חיים ותאוריות למידה חדשניות, העלאת המודעות העצמית של מאמנים ושיפור הכלים שברשותם במטרה להעשיר את חייהם של חיות רבות, ולעזור לשפר את יכולות ההקשבה, המודעות העצמית והתקשורת של האנשים שבחייהם.

שתפו את האירוע

bottom of page