top of page

דגימת מזון גס לבדיקת מעבדה

דגימה מייצגת באמצעות מכשיר מקצועי ומשלוח למעבדה ייעודית בארה"ב

דגימת מזון גס לבדיקת מעבדה

דגימות חציר (שחת) נאספות באופן מייצג מהליבה של 10-20 באלות חציר באמצעות מכשיר מקצועי לדגימת חציר ונשלחות לבדיקות מעבדה מקיפות במעבדה ייעודית בארה"ב. תוצאות הבדיקה יועברו אליכם עם קבלתן, יחד עם הערכה מקצועית של התוצאות ביחס לערכים מוכרים. מומלץ לשלב את השירות עם ייעוץ תזונתי להתאמת המנה היומית באופן מיטבי ומדויק לסוס שלך.

bottom of page