top of page

עובדים על כתב יד? שוברות את הראש על נובלה? צריכות לחלץ סיפור שיושב לכם.ן ומתחנן שתסיימו אותו ותגישו לשנתון? מוזמנות לפגישת ייעוץ נרטיבי, כלומר פגישת פיצוח. לקראת הפגישה אבקש חומרים, תקציר, הערות שלכםן לעצמכן, שאלות פתוחות, ואז במשך שעתיים נקדיש את הזמן כולו לדמויות ולעלילה. אעזור לכן לפתור מהלכי סיפור, להוביל את הגיבורות שלכם מהאמצע לסוף, נגלה יחד מה הסיום, או מה הפתיחה, ואיך לפרום את הפלונטרים העלילתיים.
מעין רוגל סופרת ותסריטאית, מפצחת סיפורים (פרוזה, תסריט, מחזות, אירועים אימרסיביים, הרצאות) בשמונה השנים האחרונות. עד היום עברו כאן קרוב לארבע מאות כתבי יד ותסריטים בשלבים שונים, מתוכם ראו אור יותר מארבעים בהוצאות.

# 35 סדנה - פגישת פיצוח סיפור - מעין רוגל

0.00 ₪מחיר
    bottom of page