האירועים של אקווידע

העשרה והכשרה, למען רווחת סוסים וחמורים